Presenteren met resultaat - Competentzijn 3

Competent zijn én blijven
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Presenteren met resultaat

Voorbeelden
Willemijn (31) zit sinds een jaar in een nieuwe functie. In die functie moet ze veel vaker dan voorheen verslag doen over het werk waar haar groep mee bezig is. Ze moet verantwoording afleggen aan maar liefst drie commissies, die ook nog eens elk een eigen invalshoek hebben. Hoewel ze dit vakinhoudelijk best kan, weet ze van zichzelf dat het haar niet altijd lukt om anderen te overtuigen. Dat maakt haar onzeker. Haar baas adviseert haar zich te laten bijstaan door een coach. Deze helpt haar te leren denken in de achtergronden en waarden van de commissieleden. Ze ontwikkelt de vaardigheid om tijdig te anticiperen op het verantwoording afleggen, waar ze tot nu toe dit 'vervelende' deel van haar werk zo lang mogelijk uitstelde. Ze traint zichzelf in het percipiëren van andermans gedrag. De coach en zij besteden ook aandacht aan houding, presentatie- en spraaktechnieken.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu