Projectteam verbetert zich - Competentzijn 3

Competent zijn én blijven
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Projectteam verbetert zich

Voorbeelden
Een projectteam staat aan het begin van een lastige klus. In korte tijd moeten sterk vernieuwende resultaten worden gerealiseerd. Zo niet, dan komt de toekomst van de afdeling ter discussie te staan. Een deel van de projectteamleden kent elkaar goed, een ander deel is nieuw. Met het oog op het afbreukrisico beslist het afdelingshoofd dat er een coach aan het projectteam wordt toegevoegd. Primair ondersteunt de coach de projectleider, Annette. Na een gesprek met haar, woont hij de eerste teamvergadering over dit onderwerp bij. Het valt hem op dat ingeslepen gedrag de effectiviteit van het team in de weg staat. Ook zijn er wat minder efficiënte procedures.
Door zijn neutrale positie kan de coach deze punten bespreekbaar maken. Nadat de noodzaak van verbeteren door iedereen is erkend, herkent het projectteam de punten en komt al heel snel zelf met verbeteringen.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu