Voorwaardelijk aangesteld - Competentzijn 3

Competent zijn én blijven
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaardelijk aangesteld

Voorbeelden
Annemarie komt in aanmerking om manager van een kleine afdeling te worden. Maar ze moet nog wel even ‘door een assessment heen’. Daar komt een tamelijk kritisch oordeel uit. Desondanks krijgt ze de positie, zij het met een proeftijd van een jaar. In dat jaar moet ze op liefst zes punten verbetering laten zien. Veel daarvan hebben te maken met communicatie. Haar directeur biedt haar een coach aan om haar te helpen de verbeteringen te realiseren.
De eerste sessies van het coachtraject worden besteed om Annemarie te doen inzien dat haar beeld van de werkelijkheid niet strookt met dat van haar omgeving. Pas daarna kunnen we werken aan stappen vooruit. In de laatste maanden van het proef-jaar worden haar stappen telkens groter. Bij haar beoordeling is het managementteam enthousiast over de nieuwe Annemarie. Ze krijgt de baan definitief.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu